• Vitlycke Museum
    Foto: Västarvet

Vitlycke Museum

Vitlycke Museum i Tanum i Bohuslän är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Museet skall informera och kommunicera kring brons-åldern och världsarv – öka kunskapen och intresset för den här tidsepoken, landskapet och våra hällristningar. 
Museet  är ett museum och är en del av Västarvet. Det ligger i Tanums världsarvsområde och är ett informationscentrum för hela världsarvsområdet.  
Bredvid museibyggnaden ligger en rekonstruerad bronsåldersgård som består av två långhus och ett otal odlingar och hägn. Där finns även en verkstad där hantverksmetoder från bronsåldern visas.
Vill Du fika så finns Café Bronze och vill Du handla så finns det en välfylld museibutik. Museet anordnar även guidningar. Källa: Vitlycke Museum/Västarvet. 

Ett urval av aktuella och kommande utställningar

Kontaktinformation
Vitlycke Museum
Adress: Vitlycke 2, 457 93 Tanumshede
Telefon: + 46 10 441 43 10       
E-post: vitlyckemuseum@vgregion.se
Till Hemsida: vitlyckemuseum.se
Reseplanera
H
itta hit se karta