Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgs Stadsmuseum, VI & DOM

Pågår: 23/10 - 16/8 2020

Hatbrott är ett angrepp mot samhällets viktigaste värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. VI & DOM är en utställning med syfte att uppmärksamma och förebygga hatbrott. 

I år fyller den svenska demokratin 100 år, men fortfarande lever många människor i samhället i rädsla på grund av hat, hot och våld – för att de älskar någon av samma kön, har en viss religion, etnicitet eller könsidentitet. Få anmäler hatbrott och mörkertalet är stort. Den 23 oktober öppnar Polismuseets vandringsutställning VI & DOM på Stadsmuseet, som är en del i polisens prioriterade arbete med att förebygga hatbrott och skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

– Man kan inte ta de mänskliga rättigheterna för självklara. Vi måste hela tiden påminnas om dem. En av anledningarna till att vi ville göra den här utställningen var att vi märkte att samhällsklimatet blivit hårdare. Det blev vanligare att uttrycka sig starkt polariserat och ställa grupper mot varandra, säger Michaela Engvall, från Polismuseet, som producerat vandringsutställningen.

ÖKAT HOT OCH HAT
I fjol riktade FN skarp kritik mot Sverige för det stora antalet hatbrott och en upptrappning av rasistiskt våld i det svenska samhället. Nyligen gick även SÄPO ut med en varning för en markant ökning av högerextremt våld.

– Frågan är om man vill tillhöra ett samhälle som skapar ett ”vi och dom”, baserat på sexuell läggning eller vilket ursprungsland vi har - eller om vi vill skapa en bra värld tillsammans. För mig är svaret självklart, ingen ska behöva dölja sin identitet i rädsla för hot och hat i en demokrati, säger Michaela Engvall.

Göteborgs stadsmuseum har under en längre tid arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter i utställningar, föreläsningsserier, program och arbetar ständigt för att belysa en mångfald av berättelser om människorna i staden, både historiskt och från vår egen samtid. Att ta emot vandringsutställningen Vi & dom var därför en självklarhet.

– Utställningen är en möjlighet för Stadsmuseet att sprida kunskap om vad hatbrott är och att begränsa en oroväckande utveckling i samhället. Utställningen har ett fokus på människovärde och vår lagstiftning som är ett ställningstagande för de mest utsatta i samhället, säger Carina Sjöholm, museichef för Stadsmuseet.

FÖREBYGGA HAT OCH SPRIDA HOPP
Utställningen är uppbyggd med hjälp av skärmar med text, bild och interaktiva moment. Fokus ligger på personliga berättelser från människor som blivit utsatta för hatbrott, vilket skapar förståelse för hur brotten drabbar och vad man kan göra som utsatt eller medmänniska. Utställningen belyser också flera fall med hatbrottsmotiv, till exempel Kronans skola i Trollhättan, som utsattes för ett rasistiskt hatbrott 22 oktober 2015.

– VI & DOM är en tuff utställning och många blir berörda. Utställningen innehåller starka berättelser och föremål som berör och kan vara svåra att värja sig mot, för att folk ska förstå att det är på allvar. Vi vill också sprida hopp – att det går att vända trenden och att alla kan göra något, säger Michaela Engvall, från Polismuseet.

ÖKA MEDVETENHETEN HOS UNGA MED SKOLPROGRAM
En viktig målgrupp för utställningen är skolungdomar. Under vårterminen 2020 erbjuder Göteborgs stadsmuseum skollektioner för gymnasiet i utställningen, samt ett lärar- och elevmaterial som stöd.

– Unga vuxna är bland de mest utsatta för hatbrott och anmälningsfrekvensen är låg. Därför har pedagogiken fått en viktig roll i utställningen. Information om vad ett hatbrott är, innebär och hur vi kan reagera mot det måste spridas. Det är alltid viktigt att kunna sin historia för att kunna orientera sig i samtiden, säger Daniel Finnholm, museipedagog på Stadsmuseet, och som kommer att jobba med skolprogrammet. Källa: Göteborgs Stadsmuseum.