Foto: Veterinär 1775

Veterinärmuseet i Skara

Adress: Veterinärgatan 7, 532 23 Skara  
Telefon: 0511-672 47
E-post: vetmus@slu.se  
Till Hemsida: 
Karta, hitta, Info ↴

I Sveriges första veterinärskola, byggd och startad 1775 av Linnélärjungen Peter Hernquist, finns utställningar där du kan följa utvecklingen av veterinärmedicinen och det intressanta veterinäryrket från förhistorisk tid fram till våra dagar. Nämnas kan Boskapsapoteket med ståndkärl samt även den unika hovslagar samlingen. Veterinärmuseet ligger precis bredvid Skara Domkyrka. Museet har en webbutik. Källa: Prismavg. Foto: Veterinär1775 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] .