Rydals Museum, Växtkraft

Pågår: 15/3 - 31/5 

20 västsvenska fotoklubbar har bidragit med bilder som alla tolkar det gemensamma temat "växtkraft". Det är också en utställning om den växtkraft som finns inom fotorörelsen i Sverige idag. Källa: Rydals Museum.