Foto: Eva Lindberg

Rydals Museum, VÄXTKRAFT – 20 fotoklubbar, ett tema, 80 bilder

Pågår: 15/3 - 31/5 

Intresset för fotografi är större än någonsin och i Västsverige finns det fler fotoklubbar än i övriga landet. I utställningen på Rydals museum har medlemmarna i dessa fotoklubbar fritt fått tolka temat VÄXTKRAFT. Det har resulterat i en utställning med en mängd intressanta och fascinerande bilder från de 20 fotoklubbar som valt att delta.

Sedan den digitala tekniken introducerades har antalet entusiastfotografer ökat explosionsartat.
Idag är det dessutom lättare än någonsin att ha kameran redo. Många mobiltelefoner har idag en kamerafunktion som i mångt och mycket kan matcha kapaciteten hos en bättre systemkamera. Avancerad teknik, lättillgänglig utrustning och oändligt många möjligheter att publicera bilder på utmanar och gör det mer attraktivt att experimentera med bild.

Ett sätt att utveckla sitt fotograferande och lära av varandra är att gå med i en fotoklubb.
Många klubbar anordnar förutom sina regelbundna klubbträffar också en mängd andra medlemsaktiviteter som skapar gemenskap och innebär spännande fotografiska utmaningar.

I Västsverige finns för närvarande 38 fotoklubbar, vilket gör området till fotoklubbstätast i landet:
De flesta klubbarna är anslutna till den regionala paraplyorganisationen VSF -Västra Sveriges Fotoklubbar, som idag har ca 2800 medlemmar.

I utställningen på Rydals museum har 20 stycken av dessa klubbar bidragit med bilder där temat VÄXTKRAFT fritt har kunnat tolkas. Varje klubb har fått i uppdrag att välja ut fyra bilder som får representera temat.

Att gå med i en fotoklubb och träffa andra fotointresserade kan i sig ge en kraft att växa, både som människa och som fotograf.

. Källa: Rydals Museum.