Foto: Västerarvet

Västarvet, Digital Utställning, Magiska tankevärldar

Pågår: Tillsvidare 
Trollbunden – folktro, fakta och fiktion är en digital utställning om människans magiska tankevärldar, fylld med berättelser om allt från ormkulter och ättestupor till gastar och gengångare. Men också om vår tids behov av medie- och informationskunnighet. Möt folklivsforskaren Bengt af Klintberg, psykologen Armita Golkar, författaren Sara Bergmark Elfgren, journalisten och viralgranskaren Jack Werner och många fler spännande författare och specialister i en utställning där vårt behov av berättelser löper som en skimrande, röd tråd genom historien.

Trollbunden – folktro, fakta och fiktion är en digital utställning om berättandets kraft – fylld med sägner allt från ormkulter och ättestupor till gastar och gengångare. Men också om vår tids behov av medie- och informationskunnighet.

Människan har i alla tider skapat myter, sägner och berättelser. Det är som att vi har ett inre behov av att hitta förklaringsmodeller till våra liv och vår omvärld. Man kan säga att berättelser har blivit en farkost som skapar mening med våra liv.

- Oavsett i vilket hörn av vår jord du hamnar kommer människorna där ha en rik tradition av folktro, sagor och skrock. Berättelserna skiljer sig såklart åt beroende på platsens historia, kultur och geografi, men ändå är många av dem mycket lika varandra över hela jorden. Behovet av mytskapande och samtalet om det okända ligger uppenbarligen djupt rotat i oss, säger Anna Härdig, kommunikatör i Västarvet och en av de digitala producenterna för utställningen. Källa: Västarvet.