Foto: Världskulturmuseet

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg
Telefon: +46 10 456 12 00
E-post: info@varldskulturmuseet.se
Service: Museibutik, kafé, restaurang, konferens
Övrigt: Till tillfälliga utställningar, hitta, karta, info ↴
Till Hemsida

Världskulturmuseet

Världskulturmuseet i Göteborg är en mötesplats med tankeväckande utställningar och aktiviteter om aktuella frågor i världen. Museet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur. Världskulturmuseet visar växlande tematiska utställningar med inriktning på olika globala samtidsfrågor och samtidsaspekter samt har ett stort utbud av digital information. Tillsammans speglar de världens mångfald, utveckling och föränderlighet.

Världskulturmuseet har båda tillsvidare och tillfälliga utställningar, här är några smakprov på tillsvidare Utställningar.

Första delen Korsvägar - om hållbarhet och livsviktiga val fokuserar på vatten som den sammanlänkande kraften. Utställningen vill med hjälp av museets samlingar ge dig som besökare en bild av hur det är ställt på jorden idag. Att med vatten som utgångspunkt reflektera över klimatförändringar, migration, livsstilar och framtiden. Korsvägar speglar aktuella skeenden i världen idag och tydligt är hur nära allt hänger samman. Mellan vår syn på naturen, tillgång till vatten, flyktingströmmar eller stigande havsnivåer. Mellan människor, organismer och ekosystem. - Vi vill att publiken tar med sig insikten om att vi lever i en viktig tid och att de val vi gör idag påverkar morgondagen, att nya sätt att tänka kan vara lösningen på den ohållbara situation vi tillsammans har försatt oss i, säger Lina Malm, utställningsproducent vid Världskulturmuseerna.

Utställningen Tillsammans sätter barnens frågor i fokus. Hur känns det att sakna någon? När passar jag in i gruppen? Är det bara dumt att bråka eller behövs det ibland? I sju tematiska delar får barn med vuxen på ett lekfullt och pedagogiskt sätt gå igenom känslor som uppstår i vardagen. Utställningen står med ett ben i samtiden och ett i föremålssamlingarna. Över 1000 föremål och deras berättelser har valts ut för att spegla dagens frågeställningar.

I Museet finns det kafé, museibutik, konferensanläggning och restaurang. Museet ligger inte långt från Liseberg, Universeum och Svenska Mässan och adressen är Södra Vägen 54. Sociala Medier: Facebook, Twitter, YouTube och Instagram. Källa/Foto: Världskulturmuseet i Göteborg.