Foto: Världskulturmuseet

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg
Telefon: +46 10 456 12 00
E-post: info@varldskulturmuseet.se
Till Hemsida:
Utställningar, hitta, karta, info ↴

Världskulturmuseet i Göteborg är en mötesplats med tankeväckande utställningar och aktiviteter om aktuella frågor i världen. Museet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur. Världskulturmuseet visar växlande tematiska utställningar med inriktning på olika globala samtidsfrågor och samtidsaspekter samt har ett stort utbud av digital information. Tillsammans speglar de världens mångfald, utveckling och föränderlighet. I Museet finns det  butik, kafé, museibutik, konferensanläggning och restaurang. Museet ligger inte långt från  Liseberg, Universeum och Svenska Mässan och adressen är Södra Vägen 54. Källa/Foto: Världskulturmuseet i Göteborg.