Världskulturmuseet

Världskulturmuseet i Göteborg är en mötesplats med tankeväckande utställningar och aktiviteter om aktuella frågor i världen. Världskulturmuseet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur som får sitt uppdrag från Kulturdepartmentet. Inom ramen för detta har Världskulturmuseet formulerat en mission och ett antal värdeord för museet i Göteborg.

Världskulturmuseet skall uppfylla vårt uppdrag genom att ge alla besökare en museiupplevelse och vara Göteborgs internationella vardagsrum. Källa: Världskulturmuseet i Göteborg. Foto: Världskulturmuseet.

Kontaktinformation
Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54, 412 54 Göteborg
Telefon: +46 10-456 12 00  
E-post: info@varldskulturmuseet.se    
Till Hemsida: Världskulturmuseet
Hitta hit se karta
Reseplanera