Foto: Västerarvet

Vänersborgs Museum

Adress: Östra Plantaget, 462 21 Vänersborg
Telefon: 0521 600 62
E-post: vanersborgsmuseum@vgregion.se
Service: Museibutik
Övrigt: Till tillfälliga utställningar, hitta, karta, info ↴
Till Hemsida

Vänersborgs Museum

Vänersborgs Museum som ligger vackert belägget vid Östra plantaget i Vänersborg är uppfört för sitt ändamål 1885 och är landets äldsta bevarade museimiljö. Här tar man klivet rakt in i 1800-talets idévärld där de mest exotiska samlingar, hemförda av äventyrliga upptäcktsresanden från världens alla hörn, samsas om utrymmet i montrar och salar. 

En av Vänersborgs Museums tills vidare utställning är På kung Oscars tid. Välkommen till en utställning om människor och framtidstro vid förra sekelskiftet. Tändsticksfabrikerna, telefonen, bilen, fonografen, Sveriges gemensamma tid, folkrörelserna, fotogenlamporna, elektriciteten, skofabrikerna, järnvägarna, industriutställningarna – den stora framtidstron.Ja, allt detta hör den Oscarianska tiden till, den tid då mycket av det som skulle bli det moderna 1900-talets Sverige skapades.

Museet ligger i centrala Vänersborg vilket ger Dig direkt tillgång till stadens möjligheter. Museet har även en Museibutik. Sociala Medier: Facebook, Twitter, YouTube och Instagram. Källa/Foto: Vänersborgs Museum/Västarvet.