Foto: Vänermuseet

Vänermuseet

Adress: Framnäsvägen 2, 531 54 Lidköping
Telefon: +46 510 77 00 95
E-post: vanermuseet@lidkoping.se 
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé  
Övrigt: Karta, hitta, utställningar, info ↴

Vänermuseet hittar Du  Lidköping på Framnäsgatan. Museet speglar livet i, på och vid Vänern. Museet berättar också om Lidköping,
och dess relation till andra städer, orter och vattnet. Det startade som ett hantverksmuseum i början av 1900-talet. Dess dåvarande chef, Benjamin Lidholm, började samla föremål runt sjöfart och fiske från 1930-talet och framåt. 1965 överläts samlingen av Lidköpings Hantverks- och Industriförening till Lidköpings kommun och museet flyttade in i det nybyggda Orionhuset vid Nya stadens torg. Samtidigt fick museet namnet Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum. 
1980 flyttade museet in i en egen byggnad, Gamla flickskolan, som byggts om för museets ändamål och då anställdes professionellt utbildad personal för första gången. Inriktningen mot vänersjöfart och fiske lades fast av den nya organisationen.

I museet finns det  akvarier med fiskar från Vänern. I akvarierna visas också ullhandskrabban, en invasiv art som kommit till Vänern från Kina i olika fartygs ballastvatten. Vänermuseet har museibutik samt ett kafé. Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa/Foto: Vänermuseet /Västarvet: