Utställningar på museer i Bohuslän, Dalsland

Nancy Spero, © The Nancy Spero and Leon Golub Foundation