Foto: Jessica Bergström

Tidaholms Museum

Adress: Vulcans väg 5, 522 30 Tidaholm
Telefon: 0502-60 61 95
E-post: tidaholms.museum@tidaholm.se
Till Hemsida
Service: Museibutik
Övrigt: Karta, hitta, info ↴  

Tidaholms Museum berättar historien och bakgrunden om Vulcan som var världens största tändsticksfabrik omkring förra sekelskiftet samt  om Tidaholms bruk som tillverkade åkdon, möbler och bilar.
Museet drivs i kommunal regi och fordonen underhålls och restaureras av en grupp eldsjälar på ideell basis. Museet är väl värt ett besök för den som intresserad av svensk bilhistoria.

I övrig beskriver museet stadens utveckling i bildspel och basutställning, dessutom finns en levande smedja, en av Sveriges sista industrismedjor för frismide och tillfälliga utställningar. Museet har också en trevlig museibutik. Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa: Prismavg.