Foto: Halmens Hus

Halmens Hus, Textil - skulptur

Pågår: Senareläggs möjligt datum under 2021

Gunilla Petersson, Mona Öjemark, Majlis Persson

Bilden – skulpturen är alltid utgångspunkten.
För att driva sitt uttryck dit man vill, är det lusten till och kunskapen om materialen som ger möjligheter till nya verk.
Våra olika temperament och erfarenheter formar sedan utställningsrummet. Källa: Halmens Hus