Textilmuseet, Textil Kraft                                                                                                                  

Pågår: Tillsvidare

I nya basutställningen om textilindustri möter besökarna en spännande berättelse från industrialiseringens samhällsomvandling till dagens innovationsmiljöer. Utställningen är en dramatisk iscensättning av den lokala utvecklingen i Borås och Sjuhärad speglad i de villkor som präglar dagens masstillverkning utomlands. Källa: Textilmuseet foto Jan Berg.