Foto: Jan Berg

Textilmuseet, Textil Kraft

Pågår: Tillsvidare

I nya basutställningen om textilindustri möter besökarna en spännande berättelse från industrialiseringens samhällsomvandling till dagens innovationsmiljöer. Utställningen är en dramatisk iscensättning av den lokala utvecklingen i Borås och Sjuhärad speglad i de villkor som präglar dagens masstillverkning utomlands. Källa: Textilmuseet. Foto: Jan Berg.