Foto: Halmens Hus Foto: Halmens Hus

Halmens Hus, Tager Du?

Pågår: 6/6  - 30/8  

För 25 år sedan invigdes Halmens hus i Bengtsfors. Sedan dess har Halmens hus verkat som ett centrum för halmslöjdens bevarande, fortskridande och utveckling.
Under alla dessa år har slöjdare aktivt arbetat för att producera alster av jämn hög kvalitet till slöjdbutiken på Halmens hus samt till jubileumsutställningarna och gör så än idag. Tack vare slöjdarnas breda kompetens, kunskap och yrkesskicklighet presenterar Halmens hus tillsammans med Halmens hus slöjdarnätverk årets jubileumsutställning: ”Tager du?” Källa: Halmens Hus.