Foto: Bohusläns Museum

Bohusläns Museum, Spåren Efter Sjöfararna

Pågår:  - 16/8 2020  
Vilka spår lämnar en sjöfarare efter sig? En grupp arkeologer från Bohusläns museum och Vitlycke museum arbetar med att studera inristningar, även kallat maritima ristningar eller sjörfararristningar vid naturhamnar i Bohuslän; 500 år gamla spår efter sjöfararnas besök. En sådan naturhamn ligger vid ögruppen Hamnholmarna och där pågår just nu dokumentationen av många hundra ristningar från 1400-1600-talen. Nu finns delar av deras fynd att se i Bohusläns museums nya utställning.

Vad kan dessa ristningar berätta för oss om sjöfarten förr?

-Maritima ristningar är spår efter sjöfarare från olika länder och olika samhällsklasser, som rest utmed Bohuskusten. De flesta ristningarna kommer från 1500- och 1600-talen – en tid, från vilken kunskapen om enskilda individer är sparsam, i synnerhet om människorna utanför samhällets översta skikt. De maritima ristningarna kan ge oss möjligheten att skildra enskilda personers historia. De kan också lära oss mer om Bohuskustens sjöfartshistoria, t.ex. hur hamnarna användes och varifrån skeppen kom, berättar arkeologen Linnea Nordell. Källa: Bohusläns Museum.