Borås Konstmuseum, Somewhere in Between                                                                      

Pågår: 21/9 - 12/1 2020

I vår samtid skiftar ständigt samhällets och individens självbild och identitet, vi måste om och om igen ta ställning till vilka vi är och vilken vår plats i världen är
 

Somewhere in Between är en grupputställning som via främst rörlig bild utforskar landskapets minne, nationell identitet och mytens roll i historieskrivningen. Världen över används historisk retorik av makthavare, medier och personer som vill finna stöd för sina olika ställningstaganden. Historien är ett kraftfullt redskap för att skapa förståelse och är särskilt tacksamt att använda i sammanhang där ett nationalistiskt budskap skall framhävas och samtidens otillräcklighet projiceras mot ett skimrande oförstört förflutenhetens landskap. Hur påverkar myter, berättelser, propaganda och medvetet osynliggörande historieskrivningen? Hur kan vi påverka förhållandet till vår egen historia?

Loulou Cherinet är i sin konstpraktik intresserad av hur det smakar, syns och låter när en stat materialiseras i våra kroppar, samtal och beteenden. Larissa Sansour utforskar mytens roll i historieskrivning, fakta och nationell identitet. Taus Makhacheva skildrar det kommunistiska arvet och konstens frihet, Tanja Muravskaja lyfter olika sätt att se på konflikten i Ukraina beroende på vem man talar med, samt hur en konflikt kan splittra familj och vänner. Fatma Bucak arbetar med ämnen som berör politisk identitet, censur och landskap som historia. I Bucaks verk får migranter, tystade politiska dissidenter och minoriteter plats mellan det politiska och det poetiska. Savas Boyraz lyckas ge en komplex politisk kamp ansikte genom att fokusera på den enskilda berättelsen som en del av något mycket större. Boyraz beskriver sin konstpraktik som ”bildbaserad aktivism” där han utforskar sina egna rötter samt det kurdiska samhällets kamp. Gohar Dashti försöker spåra sin relation till samhället och världen via fotografiet. Hon rör sig mellan det personliga och det universella, det politiska och fantasins rum. Källa: Borås Konstmuseum.