• Skandiamuseet med Bogserbåten Harry
    Foto: I99pema

Skandiamuseet med bogserbåten Harry

Museet visar tändkulemotorer från1900-talets början och framåt, främst från Skandiaverken i Lysekil, samt innehar den så populära bogserbåten Harry. Harry sjösattes i Gävle 1887 och har en Skandia tändkulemotor på 300 hk från början av 1950-talet. Harry är K-märkt . Under somrarna görs turer för allmänheten och chartrade turer. Passagerarantalet är max 42 st. Källa: Prismavg. Foto: By I99pema - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41397510
 
Kontaktinformation
Skandiamuseet
Adress: 
Telefon:    
E-post:      
Till Hemsida: Skandiamuseet
Reseplanera