Foto: 199pema

Skandiamuseet med bogserbåten Harry

Adress: Verkstadsgatan 2, 45330 Lysekil  
Telefon:
E-post:
Till Hemsida
Karta, hitta, Info↴

Föreningen L Laurin är beläget i Skandiaverkens äldre lokaler vid Norra hamnen i Lysekil. Museet visar tändkulemotorer från 1900-talets början och framåt, främst från Skandiaverken i Lysekil, samt innehar den så populära bogserbåten Harry. Harry sjösattes i Gävle 1887 och har en Skandia tändkulemotor på 300 hk från början av 1950-talet. Harry är K-märkt. Under somrarna görs turer för allmänheten och chartrade turer. Passagerarantalet är max 42 st. Källa: Prismavg. Foto: By I99pema - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41397510.