Foto: © Anders Arena.

Nordiska Akvarellmuseet, Samlingen

Pågår: Tillsvidare

Nordiska Akvarellmuseets målsättning är att se på akvarelltekniken från samtidens och den nutida konstens perspektiv. Museet vill initiera en diskussion om akvarellens möjligheter och sprida kunskap om hur konstnärer idag och i historien använt vatten och pigment för att skapa konst. I det arbetet undersöker Nordiska Akvarellmuseet  akvarellen utifrån tre olika perspektiv:

  • traditionell akvarell
  • akvarellen som uttryck
  • akvarellen som koncept
  • Samlingen är en aktiv och viktig del av museets verksamhet. Museet har sedan starten år 2000 köpt in verk av drygt 100 konstnärer från hela Norden. De flesta inköpen görs i samband med museets separatutställningar med nordiska konstnärer. Källa: Nordiska Akvarellmuseet. Foto: © Anders Arena.