Foto: James Silverman

Maritiman, Remembering Lampedusa

Pågår:  Säsongen 2019/2020.

Europas gränser bevakas allt hårdare och lagliga flyktvägar in till kontinenten saknas. Resan över havet blir därför allt farligare. Remembering Lampedusa handlar om en av 2000-talets mest fatala flyktingkatastrofer på Medelhavet, där minst 359 människor miste livet utanför den italienska ön Lampedusa i oktober 2013.

Utställningen utgår från ett samarbetsprojekt mellan filmregissören Anna Blom och forskaren Dr. Karina Horsti. De har under flera år dokumenterat hur vi människor moraliskt förhåller oss till Europas dödliga gränser, samt våra reaktioner på flyktingmottagande och humanitära katastrofer.

Utställningen visas ombord Maritiman säsongen 2019/2020 och låter oss möta röster från både överlevare och sörjande. Källa: Maritiman.