Foto: Halmens Hus

Halmens Hus, <800°Cx2=

Pågår: 7/3 - 28/3

I utställningen visas bruks- och konstsmide av Inge Dahlgren och Rikard Ahlin. Här möts två generationer av smeder, Inge är utbildad på konstfack och Hellidens folkhögskola och har arbetat i egen smedja sedan början av 90-talet. Rikard tog examen på HDK vid Steneby 2017 och har tidigare gått på Sätergläntan i Insjön. Nu bedriver de sina verksamheter i NOHABs smedja i Trollhättan. Källa: Halmens Hus.