Röda Sten Konsthall, Part of the Labyrinth                                                                            

Pågår: 7/9 - 17/11

Den 7 september öppnar tionde upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), curaterad av Lisa Rosendahl. Titeln på biennalen är Part of the Labyrinth. Utställningsplatserna inkluderar Röda Sten Konsthall, Göteborgs konsthall, Göteborgs Naturhistoriska museum och Franska tomten. Idag, under en mottagning i Venedig, offentliggjordes vilka konstnärer som kommer vara del av GIBCA som är en av Sveriges största samtidskonsthändelser.

GIBCA har ikväll bjudit den internationella konstpubliken till en mottagning i samband med Venedigbiennalens öppning för att offentliggöra de konstnärer som kommer att delta i GIBCA 2019.
Årets upplaga av GIBCA sammanför olika konstnärliga generationer och uttryck. Bland de över 30 konstnärerna finns det amerikanska konstkollektivet Black Quantum Futurism vars praktik hämtar inspiration från kvantfysiken och afrikanska kulturella traditioner i relation till medvetande, tid och rum. Ingår gör även Kent Lindfors som sedan 1970-talet i sin konst korskopplat tid och rum med utgångspunkt i Göteborgs hamn.

GIBCA har sedan 2001 vartannat år presenterat internationell samtidskonst av framstående konstnärer för den lokala och internationella publiken. Röda Sten Konsthall har varit GIBCAs huvudman sedan 2006.
– Redan från starten hade biennalen en ambition att vara internationell och det har varit viktigt för oss att tematik och utställningar berör såväl globala som lokala förhållanden. Årets biennal är därför extra spännande eftersom den även kommer sammankopplas med GIBCA 2021 och stadens 400-årsjubileum. Detta blir en möjlighet att genom konsten, under en längre tidsperiod, titta närmare på hur Göteborgs historia och samtid speglar globala skeenden, säger Mia Christersdotter Norman, verksamhetschef för Röda Sten Konsthall.

För första gången blir Göteborgs Naturhistoriska museum en av biennalens utställningsplatser. Besökaren kommer där kunna ta del av samtidskonst som utforskar människans blick på naturen, men även hur den nya teknologin i allt högre grad iakttar och påverkar människan.

En annan plats där besökaren kommer kunna ta del av GIBCA är vid den så kallade Franska tomten, nuvarande Packhusplatsen, i Göteborgs hamn. Biennalen kommer här fram till 2021 att bjuda in konstnärer att relatera till denna plats historia, som är kopplad till den tidigare svenska kolonin Saint-Barthélemy. Eric Magassas konstverk vid Franska tomten visas i samarbete med Trafikverket och kommer vara synligt för alla besökare såväl som för Göteborgs trafikanter.

– Utställningen är ett sätt att diskutera hur alla dessa olika platser hänger ihop. Sveriges koloniala förflutna är direkt kopplat till det moderna industrisamhället, och den industriella exploateringen av jordens resurser blev bara möjlig efter att människan börjat se sig själv som skild från naturen. Många av de deltagande konstnärerna arbetar med att visa hur händelser och platser som vanligtvis uppfattas som åtskilda är del av samma historia, säger Lisa Rosendahl, curator för GIBCA 2019 och 2021. Källa: Röda Sten Konsthall. Foto: Özlem Altin: "Wheel of Union" (2017), c-print, 91,5 x 91 cm. Foto: Markus Krottendorfer.