Röhsska Museet, Ocean Plastics                                                                                                 

Pågår: 15/6 - 15/1   2020  

År 2050 beräknas det finnas mer plast än fisk i haven. Med utställningen Ocean Plastics vill Röhsska museet visa hur formgivare resonerar kring framtidens möjligheter och material genom olika designprojekt.

Nedskräpning av haven är en av vår tids stora miljöfrågor. Forskare har identifierat problemen som föroreningen medför men kan inte ensamma lösa dem. Här kan design också bidra. Idag tar formgivare på sig rollen som alkemister, forskare, aktivister och sociala entreprenörer. Deras engagemang bottnar i tvärvetenskapliga analyser, samarbetsanda och en tro på designens förmåga att bidra till lösningarna, snarare än problemet.

– Med utställningen Ocean Plastics vill vi problematisera frågor som relaterar till miljöproblemet: här visas designprojekt som förhåller sig till plastproblemen genom att ifrågasätta vårt förhållande till havet, presentera strategier för att städa upp haven, återvinna befintliga plaster och utforska potentialen med bioplaster, säger Johan Deurell, utställningsintendent, Röhsska museet.
Design finns överallt

Konsumentförändring och folkopinion bygger på att individer har tillgång till kunskap och olika sorters kapital. Därför har en viktig del av arbetet och gestaltningen av Ocean Plastics utgått från att lyfta frågan på ett lustfyllt sätt i en slags folkbildningstanke.
– Med Röhsskas budskap om att «Design is Everywhere» uttrycker museet att design finns överallt och därför också att produkter och material har stor påverkan på naturen och klimatet. Ocean Plastics belyser den utbredda användningen av plast idag och olika sätt som design och innovation förenas i arbetet med alternativa designlösningar och nya material i relation till oss som konsumenter, säger Nina Due, museichef, Röhsska museet.

Om utställningen:
I Ocean Plastics presenteras ett urval av designkoncept och konsumentprodukter: från massproducerad industridesign till exklusiva konsthantverk, nytt sportmode, grafik och filmer. Utställningen sträcker sig över två våningar och är indelad i fyra teman:
Plast och havet: I den här delen av utställningen har museet samarbetat med Chalmers tekniska högskola och Håll Sverige Rent för att undersöka vad plaster används till och hur de hamnar i havet.

Blå humaniora: Genom att belysa fundamentala frågor om vilka och vad vi är hoppas kulturskapare på att luckra upp distinktionen mellan människan och havet.

Vistas med problemet: Genom att samarbeta och arbeta tvärvetenskapligt utforskar formgivare egenskaperna, möjligheterna och den kommersiella potentialen i att samla in och återvinna plastskräp.

Vagga till vagga: Eftersom många syntetiska plaster aldrig designades för att kunna brännas eller återanvändas på ett säkert sätt, utforskar formgivare biologiskt nedbrytbara material och bioplaster. Källa: Röhsska Museet. Bild: Wang & Söderström.