Nordiska Akvarellmuseet, Nancy Spero                                                                                 

Pågår: 22/9 - 5/1  2020   
 ”Nancy Speros konst är ständigt lika aktuell och betydelsefull, särskilt i en tid när våra mest fundamentala demokratiska värden ifrågasätts, samtidigt som samhället präglas av återkommande och nödvändiga härtåg för kvinnors rättigheter. Speros visuella berättelse är ett gripande vittnesmål som med sin historiska bakgrund förvandlas till en spegel som konfronterar oss med vår civilisations samtid.“ / MUSEICHEF BERA NORDAL

Under hösten 2019 presenterar Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn en omfattande separatutställning av den världsberömda amerikanska konstnären Nancy Spero (1926–2009). Hon var en av de mest framstående konstnärerna i USA i slutet av 1900- och början av 2000-talet. I sin kraftfulla, känsloladdade konst vänder hon sig i ursinne mot krig, sexism och våld mot kvinnor. Hon var en central gestalt inom den kvinnorörelse som under 1970- och 1980-talet revolutionerade den internationella konstscenen. Emellertid levde Spero isolerad från konstetablissemanget under årtionden. Själv fick hon ett konstnärligt erkännande först under de sista decennierna av sitt liv.

Nancy Spero arbetade i långa, rikt illustrerade serier, som bottnade i fakta och fantasi och där hon öppet visade starka uttryck av såväl glädje som raseri. I hennes livsverk ingår en serie från Vietnamkrigets 60-tal, bildsviten Codex Artaud som inspirerades av den franske författaren Antonin Artauds tankevärld och texter, samt bildserier som omfattar historiskt dokumenterat våld mot kvinnor. I utställningen visas två av Nancy Speros mest berömda verk Torture of Women, 1976 och Maypole: Take No Prisoners, 2007. Under 1970-talet började hon arbeta med imaginära och mytologiska kvinnogestalter i serieform. Trots kraftfulla budskap och ett starkt innehåll i sina verk använde sig Nancy Spero av bräckliga material och tekniker. I stället för monumentala format, robusta material och anspråksfulla gester som var på modet i den västerländska konsten vid den här tiden, arbetade hon främst på papper. Hon tecknade, skapade collage, använde tryckstämplar och sammanflätade gärna bilder och texter.

Hennes konst består av kärnfulla metaforer, symboler och arketyper med rötter långt tillbaka i vårt historiska, konstnärliga och kulturella arv. Helikoptern är hos henne en symbol för krigets kaos. Troféhuvuden signalerar fasa och skräck. Ormen, med sin utskjutande tunga, är ett tecken för både lust och destruktion. Dess säd är hotfull och dödsbringande. Men mitt i dessa skräckscenarier placerar Spero flygande änglar och den klassiska bilden av jungfrun och barnet som uttryck för en evig medkänsla och empati. Därpå följer ett karnevalståg av dansant svävande egyptiska och grekiska forngudinnor, omslutna av ren glädje.

Utställningen har skapats i samarbete mellan Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Sverige, Museum Folkwang i Essen, Tyskland, Louisiana Konstmuseum i Humlebaek, Danmark och Lillehammer Kunstmuseum, Norge. Tack till Terra Foundation for American Art vars finansiering gjorde utställningen möjlig. Källa: Nordiska Akvarellmuseet. Foto: Nancy Spero, P.E.A.C.E., Helicopter, Mother + Children, 1968. Gouache och tusch på papper, 60,1 x 92,7 cm © The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (BUS), NY