Medicinska Museet/Utställning Borås


Adress: Brämhultsvägen 53, 504 57 Borås


Veterinärmuseet i Skara


Adress: Veterinärgatan 7, 532 23 Skara  
Telefon: 0511-672 47 
E-post: vetmus@slu.se

Medicinhistoriska Museet


Adress: Östra Hamngatan 11, 411 10 Göteborg
Telefon: 031-342 05 30 
Epost: medicinhistoriska.su@vgregion.se