Hitta eller sök  Medicinhistoriska museer i Västsverige och Göteborg

Medicinska Museet/Utställning Borås
Borås

Veterinärmuseet i Skara
Skara 

Medicinhistoriska Museet
Göteborg