Museum/museer i Västsverige och Göteborg

Fordon, brandkår
Retro, lägenhet, vintage
Digitala utställningar/museer
Järnväg
Maritimt, aero
Teknik, maskin
Idrott
Medicinhistoria
Konstmuseum, konsthallar