Göteborgs Naturhistoriska Museum, Mollusker och Människor

Pågår: 28/11 - 18/12
En ny, tillfällig utställning där unga fått uttrycka sina tankar om havet och klimatförändringar, genom bild, form och ord.Om unga själva får uttrycka sig, vad har de då att säga om en av vår tids viktigaste frågor?
Svaren presenterars i en utställning på Göteborgs naturhistoriska museum!
Mollusker och människor är ett samarbete mellan Teater Trixter och Göteborgs naturhistoriska museum, där unga har fått uttrycka sina tankar och associationer om havet och klimatförändringar, genom bild, form och ord. Källa: Göteborgs Naturhistoriska Museum.