Foto: Världskulturmuseet

Världskulturmuseet, Mind The Gap

Pågår:  - Höst 2020

Ett glapp är något som skapar avstånd. Ett avbrott. Ett tomt rum. Något som saknas. Dessa glapp kan ibland göra det svårt att förstå viktiga händelser i våra liv. Alla lever med ett glapp. En del av oss är medvetna om det. Andra är det inte. En del av dessa glapp är smärtsamma; andra är naturliga utfall av de val vi gör i livet. Källa: Världskulturmuseet.