Medicinska Museet, Borås

Medicinska museet i Borås. Mitt i entrén på Södra Älvsborgs Sjukhus,, en våning under kulvertplan men ändå i fullt dagsljus, ligger ett unikt museum med ett nytt grepp om medicinhistorien. Med människan i centrum kan man här ta del av utställningar på teman som undersöker den mänskliga tillvarons förutsättningar och möjligheter. De är menade att beröra, uppröra och röra. Källa: Medicinska museet, Borås. Foto: Medicinska Museet i Borås.

Kontaktinformation
Medicinska Museet
Adress:
Telefon:        
E-post:
Till Hemsida: Medicinska Museet i Borås
Reseplanera
Hitta hit se karta