Medicinhistoriska Museet

Adress: Östra Hamngatan 11, 411 10 Göteborg
Telefon: 031-342 05 30
Epost: medicinhistoriska.su@vgregion.se
Till Hemsida
Övrigt: Till utställningar, karta, hitta, Info↴

Medicinhistoriska Museet

På Medicinhistoriska museet i Göteborg kan du ta del av hur synen på sjukdom och hälsa har omskapats genom tidsperioderna. Epokgörande upptäckter har lett till både framsteg och bakslag. Vetenskap har fått stå mot kultur och tradition. Idéer och ideal har inspirerat, men också motverkat den medicinska utvecklingen.

Samlingarna består av instrument, utrustning, möbler, textilier med mera från 1700-talet och framåt.

Medicinhistoriska museet ligger i Oterdahlska huset, som Sahlgrenska sjukhuset fick i gåva i början av 1800- talet evig av den välbärgade grosshandlaren Aron Oterdahl.


Den 20 december 2018 stänger Medicinhistoriska museet i Göteborg inför en grundförstärkning av byggnaden. Den 12 januari 2021 planeras museet att åter öppna för besökare. Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa Medicinhistoriska Museet/PrismaVG. Foto: Medicinhistoriska Museet.