Medicinhistoriska Museet

Adress: Östra Hamngatan 11, 411 10 Göteborg
Telefon: 031-342 05 30
Epost: medicinhistoriska.su@vgregion.se
Till Hemsida
Karta, hitta, Info↴

På Medicinhistoriska museet i Göteborg kan du ta del av hur synen på sjukdom och hälsa har omskapats genom tidsperioderna. Epokgörande upptäckter har lett till både framsteg och bakslag. Vetenskap har fått stå mot kultur och tradition. Idéer och ideal har inspirerat, men också motverkat den medicinska utvecklingen.
Den 20 december 2018 stänger Medicinhistoriska museet i Göteborg inför en grundförstärkning av byggnaden. Den 12 januari 2021 planeras museet att åter öppna för besökare. Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa Medicinhistoriska Museet/PrismaVG. Foto: Medicinhistoriska Museet.