Medicinska Museet/Utställning Borås
Veterinärmuseet i Skara
Medicinhistoriska Museet