Foto: Vänersborgs Konsthall

Vänersborgs Konsthall, Målningar. Natt och Dag

Pågår: 25/1 - 4/3

I Lagergårds bilder kommer vi flygande in över ett landskap, ofta bara antytt och därför öppet för tolkningar. Landskapet breder ut sig under och snett framför oss där vi förnimmer byggnader, vägar, berg, vattendrag, djur och människor. De är i rörelse, fångade i sitt sammanhang men förekomsten av elefanter och lejon får oss att fundera över vad det är vi ser. Är det en berättelse om en stundande apokalyps eller är det minnet av en dröm som återskapats: Källa: Vänersborgs Konsthall.