Foto: Borås Museum

Borås Museum, Den gåtfulla kvinnan från Dannike

Pågår: Tillsvidare

Vem var kvinnan som blev begravd i en enkel träkista i en mosse utanför Dannike för mer än trehundra år sedan?  Varför blev hon inte begravd på en kyrkogård?  På 1940-talet fann några män, som bröt torv i Rydets mosse utanför Dannike, hennes kvarlevor. Idag finns kvinnan och hennes tillhörigheter; bla kläder, skor och pipa på Borås Museum. Arkeologer, osteologer och konservatorer kan ge svar på många av våra frågor om Dannikekvinnan, men inte alla. Källa: Borås Museum.