Göteborgs Naturhistoriska Museum, Kan Själv                                                                      

Pågår: 4/10 - 1/12

Utställningen Kan själv är en ljudupplevelse för de allra minsta. Här får barn mellan noll och två år lyssna, låta och leka med ljud i en miljö som är helt på deras villkor. Den 4 oktober öppnar utställningen på Göteborgs naturhistoriska museum.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen har turnerat runt på mer än 40 platser sedan 2014, och nästa vecka kommer den alltså till Göteborgs naturhistoriska museum. I utställningen kan noll- till tvååringar skapa och uppleva ljud med hela kroppen. Allt innehåll presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld.

 Jag hoppas att barnen känner att utställningen är en plats där de kan använda sitt speciella utforskande arbetssätt. Jag hoppas också att de får med sig många erfarenheter av att skapa och undersöka olika ljud, säger Ida Lagnander, pedagog i Västarvet.

Utforska och undersöka

Även om utställningen i första hand är till för de minsta kan besöket vara spännande också för vuxna som följer med barnen.

 Min förhoppning är att de vuxna får en större förståelse för hur de allra yngsta barnen upplever, utforskar och undersöker sin omvärld, säger Ida Lagnander.

Utställningen turnerar runt och har gjort så sedan 2014, berätta om någon stark upplevelse under resans gång?

 

 Varje gång jag ser barn i utställningen får jag en bekräftelse på hur viktigt det är att vi har tagit del av barnens kompetens om hur barn i åldern noll till två år vill utforska en ny miljö. Jag vill också berätta om all fantastisk förskolepersonal som har gett tusentals barn möjlighet att få uppleva utställningen, och om de föräldrar som tillsammans med sina barn följt utställningen under turnén och som fascinerat berättar om hur barnens utforskande förändrats i takt med att barnet blivit äldre, säger Ida Lagnander.

Utställningen Kan själv är en ljudupplevelse för de allra minsta. Här får barn mellan noll och två år lyssna, låta och leka med ljud i en miljö som är helt på deras villkor. Den 4 oktober öppnar utställningen på Göteborgs naturhistoriska museum.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen har turnerat runt på mer än 40 platser sedan 2014, och nästa vecka kommer den alltså till Göteborgs naturhistoriska museum. I utställningen kan noll- till tvååringar skapa och uppleva ljud med hela kroppen. Allt innehåll presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld.

 Jag hoppas att barnen känner att utställningen är en plats där de kan använda sitt speciella utforskande arbetssätt. Jag hoppas också att de får med sig många erfarenheter av att skapa och undersöka olika ljud, säger Ida Lagnander, pedagog i Västarvet.

Utforska och undersöka

Även om utställningen i första hand är till för de minsta kan besöket vara spännande också för vuxna som följer med barnen.

 Min förhoppning är att de vuxna får en större förståelse för hur de allra yngsta barnen upplever, utforskar och undersöker sin omvärld, säger Ida Lagnander.

Utställningen turnerar runt och har gjort så sedan 2014, berätta om någon stark upplevelse under resans gång? 

 Varje gång jag ser barn i utställningen får jag en bekräftelse på hur viktigt det är att vi har tagit del av barnens kompetens om hur barn i åldern noll till två år vill utforska en ny miljö. Jag vill också berätta om all fantastisk förskolepersonal som har gett tusentals barn möjlighet att få uppleva utställningen, och om de föräldrar som tillsammans med sina barn följt utställningen under turnén och som fascinerat berättar om hur barnens utforskande förändrats i takt med att barnet blivit äldre, säger Ida Lagnander.

Källa: Göteborgs Naturhistoriska Museum.