Foto: Jongsuk Yoon Jongsuk Yoon, The Danube, 2019

Nordiska Akvarellmuseet, Jongsuk Yoon 

Pågår: 26/1 - 13/9

Jubileumsåret 2020 inleds med monumentala väggmålningar av den sydkoreanska konstnären Jongsuk Yoon i den största utställningssalen på Nordiska Akvarellmuseet. Jongsuk Yoons måleri har uppmärksammats både i Europa och Asien. Under vårens utställning visas hennes verk för första gången i Skandinavien.

Jongsuk Yoon, som förenar den västerländska målartraditionen med den östasiatiska, är en av de mest inspirerande konstnärerna på den internationella konstscenen. Vid första anblick verkar hennes målningar tillhöra den abstrakt expressionistiska traditionen, men hennes verk kan också tolkas som ett nytt slags landskapmåleri. Efter konststudier i Europa är Jongsuk Yoon välbekant med europeisk och amerikansk modernism, samtidigt som konsttraditioner från hemlandet Sydkorea påverkar starkt. Målningarna utvecklas under meditation och djup koncentration. Hennes dämpade färger och frekventa förändringar i perspektiv och landskapselement påminner om kalligrafi. Under ytan av det expressiva formspråket döljer sig stillhet och tystnad.

Verken genomsyras av konstnärens närvaro. Jongsuk Yoon beskriver sin skaparprocess som en kommunikation med måleriet. ”Mina idéer – säger hon – tar form på duken medan jag målar. Den färdiga bilden finns inte i mitt huvud. Det är målningen själv som säger vad jag ska göra.”

Jongsuk Yoon, född 1965, i Onyang, Sydkorea, flyttade till Europa 1995. Hon bor och arbetar i Düsseldorf, Tyskland. Jongsuk Yoon studerade vid Konstakademin i Münster 1996, Konstakademin i Düsseldorf 1997–2001 och Chelsea College of Art i London 2004–2005. Källa: Nordiska Akvarellmuseet.