Foto: Carola Grahn

Röda Sten Konsthall, I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain

Pågår: 1/2 - 17/5

Bures boahtin. Välkommen till Röda Sten Konsthalls vårutställning, I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain. Detta är Carola Grahns första stora separatutställning i Sverige.


Carola Grahns utställning kommer att visas i husets fyra våningsplan och innehålla nya platsspecifika installationer skapade speciellt för denna utställning – som en stor skulptur av staplade vedträn i det stora utställningsrummet Katedralen och en butik för entréplanet på första våningen. Därtill kommer utställningen att visa ett urval av äldre verk.

I I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain presenteras Carola Grahns pågående undersökning av glappet mellan hur samhället ser på henne och hur hon uppfattar sig själv och världen. Skillnaden mellan personen och alla de roller som hon förväntas att fylla, i relation till andra människor och samhället i stort.

Utställningens titel är en fras tagen från en video i serien Cacophony (2016), där konstnären berättar i första person hur hon misslyckas med att hitta en siedi (en helig plats i naturen som ofta markeras av en sten med ovanlig form) trots hennes farbröders vägbeskrivning.

Carola Grahn arbetar ofta med ett tilltal i första person. Hon är rösten i dikterna, hennes porträtt är tryckt på både kaffemuggar och t-shirts. Det är hennes hus på den fotografiska tapeten och hennes filmer skildrar situationer som hon själv har upplevt. Allt som står på spel, allt som är föremål för hennes granskning, har hänt i verkliga livet men det betyder inte att hennes arbete är självbiografiskt. Hennes strategi är att skapa en persona, en tydlig profil för att tackla samhällets krav och påtvingade roller som att vara en "adekvat" kvinna, en "acceptabel" annan eller en "autentisk" representant för ursprungsbefolkningen.

Hennes samling av berättelser, oavsett om det är skulpturer, föremål, textverk, installationer eller videor, kan ses som både faktiskt och uppdiktat forskningsmaterial med vilket hon kartlägger rörelserna mellan sina flera jag och påvisar de personliga collage vi alla består av. Källa: Röda Sten Konsthall.