Foto: Världskulturmuseet

Världskulturmuseet, Human Nature                                                                                          

Pågår: -  25/5 2020

Allt hänger ihop.Hur vi lever våra liv är förbundet med hur jorden mår. Signalerna är tydliga - klimatet förändras och arter dör ut. Människors överdrivna konsumtion är ett av problemen, men runt om i världen finns också starka krafter för förändring. Och det finns andra relationer till jorden än enbart som resurs för mänskliga behov.

I utställningen Human Nature bjuds besökaren in att följa några av trådarna i vår hoptrasslade värld. Här ställer vi frågor och vill samtidigt göra besökaren medveten om att alla kan bidra till en förändring.

- Det handlar om den största samhällsutmaningen vi står inför idag, säger Världskulturmuseernas överintendent Ann Follin. Med utgångspunkt i aktuell forskning och unika samlingar från hela världen, vill vi bidra med kunskap och perspektiv på dagens situation och kanske till och med inspirera till mer hållbara sätt att leva för framtiden. Källa: Världskulturmuseet.