Foto: Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Hemifrån

Pågår: Tillsvidare

Nordiska Akvarellmuseet har under flera år arbetat med digitala utvecklingsprojekt och undersökt hur konstupplevelser kan delas på distans. Tidigare har vi drivit projekt med fjärrstyrda robotar för att undersöka hur visningar kan genomföras när besökaren inte befinner sig fysiskt på plats i byggnaden. Museet har dessutom initierat det nu pågående projektet Liquid Fiction, som undersöker och skapar digitala residensformer för konstnärer verksamma världen över.

Det digitala arbetet är en viktig del av Nordiska Akvarellmuseet  verksamhet. Med anledning av den rådande situationen lägger Museet nu i en extra växel med särskilt fokus på sociala medier.

Museets följare har under flera år kunnat gå med dem på livevisningar på museets Instagram. (se nedan länk) Nu kommer Nordiska Akvarellmuseet att erbjuda dem mer frekvent. Museets pedagoger jobbar på att ta fram roliga verkstadsuppgifter som all kan följa med i under påsklovet. Museet klurar dessutom på vilka programpunkter som kan erbjudas på distans under den tid när aktiviteterna på museet är inställda. Museet befinner oss i ett skede då det är viktigt att tillgängliggöra kultur för alla dem som inte kan röra sig fritt i samhället. Behovet av att dela konstupplevelser med varandra försvinner inte för att man sitter i karantän. Källa: Nordiska Akvarellmuseet