Foto: Vadsbo Museum

Vadsbo Museum, Här finns liv

Pågår:  - 25/3

"Här finns liv" är ett kommunikationsprojekt som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling.

Utställningen fokuserar på lokala hållbara exempel i Unescos Biosfärområde och Agenda2030. Du möter globala frågor om utmaningar på jorden och upptäcker lokala, positiva svar genom appspelet *Här finns liv" där Kartspelet och Superkraftspelet ingår. Källa: Vadsbo Museum/Västarvet.