Foto: Anders Sune Berg Vilhelm Hammershøi, Solstråler eller Solskin, 1900. Ordrupgaard

Göteborgs Konstmuseum, Från guldålder till Hammershøi

Pågår: 12/10 2019 - 22/3 2020

Intima och rofyllda bilder från hundra år av dansk konst sprider ett andaktsfullt lugn i Göteborgs konstmuseum. Genom ett samarbete med konstmuseet Ordrupgaard i Köpenhamn ges ett unikt tillfälle att se några av de mest framstående verken i dansk konsthistoria.

Utställningen Från guldålder till Hammershøi. Dansk konst från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum tar avstamp i den period under 1800-talets första hälft som i dansk konsthistoria kallas guldålder.Urvalet sträcker sig även framåt i tiden till början av 1900-talet, med verk av senare konstnärer som förvaltade arvet från guldåldern, bland andra Lauritz Andersen Ring (1854–1933) och Vilhelm Hammershøi (1864–1916).

Guldåldern och Hammershøi markerar start- och slutpunkt för en storslagen epok i dansk konsthistoria, som på senare tid fått allt större uppmärksamhet internationellt.Gemensamt för konstnärerna i utställningen är intresset för vardagliga miljöer, odramatiska landskap och ett milt, stämningsskapande ljus. Med utställningen vill Göteborgs konstmuseum synliggöra denna kontinuitet från första halvan av 1800-talet fram till första världskriget.

– Det är särskilt roligt att kunna visa Hammershøi och hur hans konst knyter tillbaka till den danska guldåldern. Här finns något för människor idag att ta till sig. Vi blir översköljda av intryck, men i Hammershøis måleri står tiden still. Det finns ett lugn och en harmoni i hans interiörer, säger Per Dahlström, intendent för samlingen på Göteborgs konstmuseum. Han är dessutom en målare som fascinerar många av dagens konstnärer. Hans målningar bildar en brygga från det tidiga 1800-talet till idag.

En guldålder för konsten
Trots krig och ekonomisk kris blomstrade den danska konsten under den så kallade guldåldern i början av 1800-talet.Kännetecknande för guldåldersmåleriet är en detaljtrogen realism med landskap, stadsbilder, interiörer och porträtt insvepta i ett milt ljus.Guldåldersmålarna skapade en konst fokuserad på det intima och vardagliga snarare än det storslagna och mytologiska. Måleriet var gärna småskaligt och motiven anspråkslösa. Ofta baserades målningarna på noggranna teckningar, utförda inför motivet.

– Även om guldåldersmåleriet utstrålar ett kontemplativt lugn, finns det mycket mer bakom, säger Kristoffer Arvidsson, forskningsledare på Göteborgs konstmuseum. Stilen speglar borgerskapets växande betydelse och framväxten av en nationalkänsla. Människor började betrakta naturen på ett mer estetiskt sätt än tidigare. Landskapet fick i detta sammanhang en ny betydelse som symbol för nationen.

Impressionism och realism
I slutet av 1800-talet inträdde en ny vital period i dansk konsthistoria. Inspirationen kom denna gång från Paris och impressionismen, som med levande penseldrag ville fånga flyktiga intryck av ljus och färg. Theodor Philipsen (1840–1920) använde stilen för att måla betande kor i lantliga miljöer. Även hos Fynmålarna resulterade inflytandet från impressionismen i ett ljusfyllt måleri med lantliga motiv. I gruppen ingick Peter Hansen (1868–1928), Johannes Larsen (1867–1961) och Fritz Syberg (1862–1939), vilka skildrade Fyns bördiga fält i soldränkta landskapsmålningar.

Trots impressionismens genombrott hade guldålderstraditionen fortsatt inflytande även på de moderna konstnärerna, inte minst Ring och Hammershøi. Ring skildrade landsbygden med dess inbrytande modernitet i en psykologiskt laddad realism medan Hammershøi återgav ljusets spel i tomma rum. Lugnet har hos dem förbytts till en bedräglig yta, under vilken psykologiska djup av oroande karaktär öppnas. Av dessa båda konstnärer visas drygt tio verk vardera.

Ta sig tid att se
Det kontemplativa draget i många av konstverken är något som museet tagit fasta på i hur utställningen presenteras. Museet vill bjuda in besökaren att ta sig tid att se och uppleva konsten på djupet. I detta syfte ger en audioguide vägledning att stanna upp och se mer i utvalda konstverk. Information och perspektiv tillhandahålls också i ett bildspel i utställningen. Källa: Göteborgs Konstmuseum. Vilhelm Hammershøi, Solstråler eller Solskin, 1900. Ordrupgaard. Foto: Anders Sune Berg.