Göteborgs Konstmuseum, Från guldålder till Hammershøi                                             

Pågår: 12/10 2019 - 22/3 2020

I oktober öppnar Göteborgs konstmuseum en utställning med hundra år av danskt måleri. Genom ett samarbete med Ordrupgaard i Köpenhamn ges ett unikt tillfälle att se några av de mest framstående verken i dansk konsthistoria.

Under första halvan av 1800-talet frodades den danska konsten på ett anmärkningsvärt sätt och tiden har i efterhand kallats för den danska guldåldern. Det tidiga 1800-talet var annars en svår tid i Danmark. Trots att nationen gick i statsbankrutt 1813 och flera landområden förlorades i krig blomstrade kulturlivet, inte minst bildkonsten.

Det anspråkslösa guldåldersmåleriet, vänt mot det intima och vardagliga, kom att prägla den danska konsten för en lång tid framöver. Ännu vid sekelskiftet 1900 inspirerades konstnärer som Lauritz Andersen Ring och Vilhelm Hammershøi av guldåldersmåleriet. Ring målade landsbygden med dess inbrytande modernitet i en psykologiskt laddad realism. Hammershøi har med sina stillsamma interiörer i en asketisk färgskala rönt en alltmer växande popularitet internationellt. Av dessa båda konstnärer visas drygt tio verk vardera. Utställningen, som i sin helhet omfattar omkring åttio verk, synliggör kontinuiteten i den danska konsten från första halvan av 1800-talet fram till första världskriget. Källa Göteborgs Konstmuseum. Vilhelm Hammershøi, Solstråler eller Solskin, 1900. Ordrupgaard. Foto: Anders Sune Berg. Obs Beskuren.