Göteborgs Konstmuseum, Du är                                                                                                    

Pågår: 14/9 - 17/11                  

Hur kan vi i en tid av politisk utmattning förhandla om makt utanför etablerade strukturer? Vem är en del av samhället och på vilka villkor? Utställningen Du är formulerar en motkraft mot oviljan att lyssna.

Utställningen Du är tar avstamp i dagens allt mer uppskruvade, politiska tonläge och bristen på lyssnande. Många av verken i utställningen kretsar kring att bli sedd och tilltalad, att bli till genom möten med andra. ”Du är …” blir en laddad fras och ett fragment av mening, kanske början på en kärleksdikt eller inledningen till en förolämpning.

– Det här är ett sätt att se på konsten som en möjlighet att lägga krokben för samtiden. Att formulera en protest mot vår egen obetydlighet och det vi uppfattar som meningslöst. Vi hoppas att utställningen öppnar ett svindlande läge och skapar förståelse för att man är del av tusentals berättelser i sig själv och samtidigt är det på grund av möten med andra människor, säger Johan Sjöström, intendent på Göteborgs konstmuseum.

Mellanmänskligt i en tid av polarisering
I utställningen medverkar åtta konstnärer i olika generationer, från många delar av världen. Flera av konstnärerna har aldrig tidigare visats i Sverige. På fundamentalt självständiga vis arbetar de med frågor kring ensamhet, gemenskap och kollaps. I en tid av monumentala överdrifter och polariserad indignation försöker istället dessa konstnärer förstå och visa på villkoren för det djupt mänskliga genom vittnesmål, berättelser, språk och dröm.

– Ett av utställningens viktiga budskap är vår föränderlighet och att varje människa rymmer ett prisma av berättelser. Vi vill hylla och lyfta fram det motsägelsefulla och mångbottnade. Där kan konsten skärpa blicken och hörseln, understryker Johan Sjöström.

Politisk aktivism, dröm och relationer
I Meira Ahmemulics kortfilm Ett språk måste vinna synliggörs förhållanden mellan språk, fördomar och svenskhet. Utställningsbesökaren får också ta del av Halil Altinderes berättelse om Muhammed Faris – Syriens första och hittills enda astronaut, en gång Assadregimens nationalhjälte, idag regeringsmotståndare och flykting. Hos fotografen Liza Ambrossio och performancekonstnären Naufus Ramirez-Figueroa blandas dröm och spiritism med politisk aktivism, medan Martina Müntzing målar den oskrivna historien. Vanessa Baird gestaltar relationer och familjeband bortom schabloner. I Apichatpong Weerasethakuls videoverk undersöks exilen när det förflutna och nuet möts på ett övergivet hotell och Ahmet Öğüt visar i sina politiska skulpturer på glappet mellan individ och samhälle, men också vikten av medskapande och dialog.

Delaktighetsprojekt: Vem får tolka konst?
Göteborgs konstmuseum vill förändra det sätt vi ser på och upplever konst genom att lyfta fram verk och konstnärer ur andra perspektiv än de förväntade. I ett delaktighetsprojekt kopplat till Du är ställer museet frågan vad som skulle hända om de som står för tolkning och förklaring istället är inbjudna röster. Åtta personer har bjudits in att tolka verken utifrån sina erfarenheter – bland dem en byggarbetare, en person som förlorat en förälder, en tween och en häxa.

– Genom projektet vill vi visa att konst går att relatera till, förstå och tala om på många olika sätt, också utifrån den kunskap eller de erfarenheter som finns hos vår publik. I rättvisans och den stora nyfikenhetens namn prövar vi om svaret på frågan vem som kan tolka konst kan vara du; du är, säger Emelie Arendorff Runnerström, konstpedagog på Göteborgs konstmuseum. Källa: Göteborgs Konstmuseum. Foto:  Liza Ambrossio, Tres Caras, från serien The Rage of Devotion, 2018.