Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs födelse

Pågår: Tillsvidare

Göteborgs stadsmuseum tjuvstartar firandet av Göteborgs 400-årsjubileum med en utställning om stadens födelse och barndom. En period kantad av krig och konflikter, innan staden växte upp till att bli en mångkulturell handelsmetropol, med influenser från hela världen. Göteborgs födelse är framförallt berättelsen om den lilla människan, som inte alltid syns och hörs i historieskrivningen.
 
Lär känna de första göteborgarna

Utställningen tar avstamp i den senmedeltida staden Nya Lödöse, som legat dold i hundratals år under marken i dagens Gamlestaden. Nya utgrävningar av staden kastar nytt ljus över Göteborgs förhistoria och människorna som levde där. Med hjälp av verkliga livsberättelser, 300 unika föremål ur museets samlingar och arkeologiska fynd får besökaren en inblick i hur vardagslivet tedde sig på 1500- och 1600-talet.
– Vi har velat gestalta historien snarare än att bara berätta om den. I utställningen har vi lämnat faktarutorna och kliver rakt in i ett antal starka scener. Här får besökaren uppleva utsatthet, förtvivlan, glädje och hopp hos de tidiga göteborgarna, säger utställningsproducent Maria Forneheim.

En upplevelsebaserad 
utställning

Genom ett nära samarbete med en dramaturg och scenograf har utställningen utformats kring 17 visuella och auditiva scener. Här kan besökaren kliva rakt in i ett fattigt hem i staden Nya Lödöse, tjyvlyssna på byggarbetare i det tidiga 1620-talets Göteborg eller beskåda lyx och överflöd i en överdådig barocksalong i stormaktstidens Göteborg. Ljud och röster förstärker känslan av att befinna sig på plats.

Första visualiseringen av 1600-talsstaden


I utställningen visas också en film som visar hur den tidiga staden kan ha sett ut. Det är den första och enda visualiseringen av 1600-talets Göteborg som producerats. Stadsmuseets arkeolog Tom Wennberg har bistått med historisk kunskap till filmproduktionen. Till sin hjälp har han haft historiska källor som kartor, skrifter och resultat från arkeologiska utgrävningar.
– Vi har lyckats skapa en trovärdig samtida känsla för hur Göteborg såg ut under sent 1600-tal. Det är en upplevelse som ingen nu levande människa har fått vara med om då det finns få bevarade exteriörer inifrån staden från denna tid, säger Tom Wennberg.
Tillgänglighet i fokus

Utställningen kommer att vara tillgänglig på fyra språk: teckenspråk, svenska och engelska i appen "Göteborgs födelse" samt i punktskrift. I appen finns dessutom möjlighet att få en syntolkning av utställningen och utställningstexterna upplästa.

– Många människor är idag exkluderade från kulturlivet och våra museer, då det ofta saknas syntolkning och information på teckenspråk och punktskrift. Vi vill att alla, oavsett funktionsvariation, ska inkluderas i Stadsmuseets verksamhet, säger Rebecka Bukovinszky, projektledare för FunkTek, som arbetat med tillgängligheten i utställningen. Foto: Göteborgs Stadsmuseum, Al Right reserved Göteborgs Stadsmuseum.