Borås Museum, Framtiden var här                                                                                              

Pågår: 18/5 - 15/9

I sommar visar Borås Museum utställningen Framtiden var här. Utställningen utforskar kulturarv i förhållande till teknikens och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Kan vi med digitaliseringens hjälp komma närmre några av de innovationer och innovationsprocesser som har med människans energiförsörjning att göra och som har format och förändrat vårt samhälle? ”Med hjälp av olika medier har vi försökt lyfta fram historiska innovationer som t.ex. kakelugnen. Borås Museum vill bland annat diskutera vad som sker när vi omtolkar kulturarvsföremål digitalt”, säger Frida Andersson, projektledare och digital producent på Borås Museum.

Hur skapas innovationer, vem kan vara innovatör, hur går det egentligen till och vilka föreställningar kring detta bär var och en av oss på? Dessa frågor undersöker Borås Museum tillsammans med RISE Interactive och kulturföreningen Utopia i projektet Alla kan innovera! Projektet har utmynnat i en första prototyp av ett interaktivt spelrum som kommer att vidareutvecklas under hösten tillsammans med skolelever. Spelrummet är också en del av utställningen.

”I utvecklingen av det interaktiva spelrummet tar vi fram en metod som avdramatiserar och visar på det iterativa och lekfulla i innovationsprocessen, väcker och uppmuntrar deltagarnas innovationslusta och förmedlar att alla kan innovera!”, säger Fredrik Trella, projektledare och initiativtagare från RISE Interactive. Gabriella Di Feola från RISE Interactive fyller i: ”I projektet är vi är intresserade av lärande och undersöker spelifiering som en pedagogisk modell som kan användas inom museiverksamheter.”. Källa: Borås Museum.