Foto: Mölndals Stadsmuseum

Mölndals Stadsmuseum - Förklädet - en trotjänare i köket

Pågår: 8/2 - 31/5 

Utställning i museets yta 45 kubik, med ett urval ur Kållereds Hembygdsförenings stora samling av förkläden.

Förklädet är ett vardagsplagg som berättar om kvinnors arbete i hemmen. Arbetet var viktigt, men blev osynligt eftersom det utfördes utan lön. Förkläden minner om köksarbete och hushållssysslor.

Det är ett älskat plagg som har använts under många år – en riktig trotjänare. Förklädet har burits ovanpå övriga klädesplagg och skyddat mot smuts. Under 1900-talet blev förklädet som en yrkesuniform för husmodern. Källa: Mölndals Stadsmuseum.