Alingsås Konsthall

Alingsås Konsthall -  Emille de Blanche - Oaser

Pågår: 21/11 2020 - 27/2 2021 

Utställningen Oaser fokuserar på sub-kulturer, den alternativa blicken och parallella narrativ utifrån ett personligt förhållande till en urban miljö.


Platser är centrala för vilka vi är och vad vi blir. I arkitekturens mellanrum skapas narrativ som pekar mot något annat än rådande estetiska normer och stadsbildens kantiga strukturer. Källa: Alingsås Konsthall.