Nordiska Akvarellmuseet, Det som växer                                                                                 

Pågår: 22/9 -  5/1   2020 
Strandtrift, Vass och Röllika. I den bohuslänska naturen utanför museet går det att hitta många spännande växtarter, men även i museets konstsamling sprakar det av liv. Vi visar verk av konstnärer som inspirerats av naturens rika flora, vilket har givit upphov till en lika stor mångfald av uttryck. Källa: Nordiska Akvarellmuseet. Foto: Anne Koskinen