Blå Stället, Den Fjärde Urbana Revolutionen— Lars Raattamaa och Valeria Montti Colque

Pågår:  Planerat visas höst 2020

Ett samarbete med Konstepidemin och Förvaltningen för kulturutveckling, VGR.

Lars Raattamaa, författare och arkitekt, var 2019 års Residens Angered-konstnär. Resultatet av tiden i Angered är fotografi och texter från möten med ortens platser och människor. Senare i år kommer också boken med samma titel.

Lars har bjudit in ytterligare en konstnär att medverka i utställningen. Valeria Montti Colque rör sig fritt mellan collage, performance, film och scenografi. Hennes verk blandar metaforer och löser upp gränser. De båda arbetar, i sina olika konstformer, med frågor om plats, makt, identitet och språk. Båda är baserade i Stockholm. Källa: Blå Stället/Göteborgs Stad. Foto: Elin Alvemark.