Foto: Forsviks Bruk Foto: Västarvet, Byggnaderna Berättar

Forsviks Bruk/Västarvet, Byggnaderna berättar

Pågår: Tillsvidare

Byggnaderna berättar, består av ett stort antal byggnader, alla med sin egen historia. Området är klassat som riksintresse och byggnadsminne. Flera av byggnaderna är unika; kalorifären och träsliperiet är till exempel de enda i sitt slag i Sverige. Källa: Västarvet/Forsviks Bruk.