• Borås Museum

Borås Museum

Adress: Ramnaparken, Parkgatan 29, 504 39 Borås
Telefon: 033 35 85 80
E-post: borasmuseum@boras.se
Service: Kafé
Övrigt: Till tillfälliga utställningar, karta, hitta, info ↴
Till Hemsida

Borås Museum

Borås Museum med friluftsmuseet i Ramnaparken utgör en mångfacetterad upplevelsemiljö med ett spännande samspel mellan park, byggnader och museum. Museet ligger på Parkgatan 29 i Borås det länkar samman dåtidens teknik med samtidens och framtidens teknik. 


Museet har bland annat 15 historiska byggnader alla är öppna specifika tider för besökare och guidade turer. Parken innehåller dessutom historiska rekonstruktioner av exempelvis gravrösen och labyrinter.


Axplock på fasta utställningar är exempelvis. Den gåtfulla kvinnan från Dannike. Vem var kvinnan som blev begravd i en enkel träkista i en mosse utanför Dannike för mer än trehundra år sedan?  Varför blev hon inte begravd på en kyrkogård?  På 1940-talet fann några män, som bröt torv i Rydets mosse utanför Dannike, hennes kvarlevor. Idag finns kvinnan och hennes tillhörigheter; bla kläder, skor och pipa på Borås Museum. Arkeologer, osteologer och konservatorer kan ge svar på många av våra frågor om Dannikekvinnan, men inte alla.


Museet har ett kafé. Sociala Medier: Facebook. Källa: Borås Museum.