Borås Konstmuseum

Adress: P.A. Halls Terrass 4, 501 15 Borås
Telefon: 0734 32 73 86
E-post: konstmuseum@boras.se
Till Hemsida
Service: Kafé, restaurang 
Övrigt: Karta, hitta, utställningar, info ↴

Borås konstmuseum ligger i Kulturhuset på P A Halls Terrass i centrala Borås. Museet är ett nationellt framträdande museum för modern och samtida konst. I museets konstsamling är Sjuhäradsområdet inklusive Borås särskilt företrädda, jämte annan konst av hög nationell kvalitet. Utanför de egna utställningsytorna arrangerar vartannat år Borås Internationella Skulpturbiennal i samarbete med Borås Stad.

Rörlig bild och skulptur utgör Borås konstmuseums profilområden jämte ett permanent fokus på konst med anknytning till Sjuhäradsområdet. I Kulturhusets finns också det ett populärt cafè som erbjuder en bistro- och cafémeny med fullständiga rättigheter. Museet erbjuder allmänna visningar samt tar emot bokade grupper. Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa: Borås Konstmuseum. Foto: Lennart Alvenäs