Borås Konstmuseum

Borås konstmuseum är ett nationellt framträdande museum för modern och samtida konst. I museets konstsamling är Sjuhäradsområdet särskilt företrädd, jämte annan konst av hög nationell kvalitet. Utanför de egna utställningsytorna arrangerar vartannat år Borås Internationella Skulpturbiennal i samarbete med Borås Stad.

Rörlig bild och skulptur utgör Borås konstmuseums profilområden jämte ett permanent fokus på konst med anknytning till Sjuhäradsområde. Källa: Borås Konstmuseum. Fotograf/Foto Superstudio.

Kontaktinformation
Borås Konstmuseum
Adress: P.A. Halls Terrass 4, 501 15 Borås
Telefon:      
E-post:
Till Hemsida: boraskonstmuseum.se
Reseplanera