Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Bohusläns Museums profilområden
är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet. Du hittar museet vid Bäveåns kaj i Uddevalla.

På entréplanet visas tidsbegränsade utställningar och här finns också Konsthallen för samtidskonst. Varje år visas10-20 tidsbegränsade utställningar. Aktiviteterna är många, Bohusläns Museum har ca 400 programpunkter om året.  Källa: Bohusläns Museum. Foto;  Oskar Allerby
Kontaktinformation
Bohusläns Museum
Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
Telefon: + 46 522-65 65 00      
E-post: info@bohuslansmuseum.se
Till Hemsida: bohuslansmuseum.se
Reseplanera
Hitta hit se karta