Foto: Oskar Allerby

Bohusläns Museum

Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
Telefon: + 46 522 65 65 00
E-post: info@bohuslansmuseum.se
Till Hemsida, Till Blogg
Service: Museibutik, kafé, restaurang, lekrum, InfoPoint 
Övrigt: Karta, hitta, utställningar, info ↴

Bohusläns museum hittar Du i Uddevalla vid Bäveåns kaj och är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Bohusläns Museums profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.
 
På entréplanet visas tidsbegränsade utställningar och här finns också Konsthallen för samtidskonst. Varje år visas 10-20 tidsbegränsade utställningar. Aktiviteterna är många, Bohusläns Museum har ca 400 programpunkter om året och har både en restaurang (Kajkanten), kafé, lekrum, InfoPoint och butik. Sociala Medier: Facebook, Twitter och Instagram. Källa: Bohusläns Museum. Foto: Oskar Allerby.