Ystads Konstmuseum - Signe Johannessen Trofé

Signe Johannessen, still ur "Puppy Play" (2020)  


Svävandes, uppradade, organiserade i glasmontrar och i travar presenteras hundratals skulpturala element likt en arkeologisk utgrävning eller massgrav. Lager för lager sammanfogas lårben, bäcken, hår och horn till en jordmån. Koncentrationer av objekt utgör spår av riter som besjälat föremålen med energier. Ett tyst restlandskap av kroppar breder ut sig. Den skulpturala kroppen väcker frågor om katalogisering, samlande och uppvisning av objekt. Om lidande, fetischisering och njutning i relation till dessa beteenden.


Signe Johannessens monumentala utställning gestaltas genom rörelser mellan interventioner och experiment, mellan arter och tidsrymder och mellan personliga upplevelser och sociala normer. Med upprepade, nästintill maniska akter av redigering och dissekering närmar sig Johannessen en brutal men systematisk uppgörelse med och undersökande av begär.Signe Johannessen är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon gör skulptur, video, teckning, installation, offentlig gestaltning och performance. Signe är en av de konstnärliga ledarna på, och en av initiativtagarna till, Art Lab Gnesta, en kollektiv konstnärlig praktik och organisation i Södermanland.Utställningen är kuraterad av Julia Björnberg, intendent på Ystads konstmuseum.


Källa: Ystads Konstmuseum, Skåne, ystadTider

19 september 2020 - 10 januari 2021

Info


Adress: St Knuts torg, 271 80 Ystad
Telefon: +46 (0)411-577285
E-Post: konstmuseet@ystad.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé